ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางทิพวรรณ สมตัว
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,13:17  อ่าน 525 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ผ่านการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
รายละเอียดผลงาน
ได้ผ่านการอบรมสร้างความเข้าใจการดำเนินงานของโรงเรียนมาตรฐานสากล
ที่บริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพแห่งสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐาน(OBECQA)
ระหว่างวันที่ 22-24 พ.ศ.2558
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,13:17   อ่าน 525 ครั้ง