กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชา เจริญสุข
ครู คศ.3

นายสันติ มุสิกา
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นางสาวณัฐพร ทุมเที่ยง
พนักงานราชการ

นายเกริกชัย ทองมนต์
ครูอัตราจ้าง