กลุ่มสาระฯศิลปะ

นายเดชา เจริญสุข
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระฯศิลปะ

นายสันติ มุสิกา
ครู คศ.3

นางณัฐพร ทุมเที่ยง
พนักงานราชการ
ครูประจำชั้น /0

นายเกริกชัย ทองมนต์
ครูอัตราจ้าง