ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมประกวดบรรยายธรรม ระดับจังหวัด ประจำปี ๒๕๖๕
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงกรกนก บัวถา, นางสาวกัญญา จารุกขมูล
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:35   อ่าน 81 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าร่วมการแข่งขันกีฬาโรลเลอร์สกี การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ ๔๗ ศรีสะเกษเกมส์ ระหว่างวันที่ 5 – 25 มีนาคม 2565
ชื่อนักเรียน : เด็กชายกฤตพจน์ พละไกร , เด็กชายกฤตเมธ พละไกร , เด็กชายจักรวาล เจริญสุข , เด็กชายสุริยา ศิริวาลย์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:35   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้ลำดับที่ ๖ จากจำนวน ๑๘ ทีม การประกวดโครงงาน และการประกวดรายงานการศึกษาจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๔ ระดับประเทศ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรียาภัทร ภาโยธี , เด็กหญิงปาณิสา บุญศรชัย, เด็กหญิงธิติสุดา วงษ์กิมฮั้ว
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:34   อ่าน 86 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศ การแข่งขันประกวดโครงงานจากหนังสือสารานุกรมไทยสำหรับเยาวชนฯ ครั้งที่ ๔ ประเภท ประกวดโครงงาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.๑ – ม.๓) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๔
ชื่อนักเรียน : นางสาวปรียาภัทร ภาโยธี ,เด็กหญิงจิรฌา พุฒโสม, เด็กหญิงศรัญญา กุลโชติ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:33   อ่าน 84 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทองแดง การแข่งขัน Roller Ski – Sprint C Final รุ่นซีเนียร์ B ๑๕ – ๑๖ ชาย การแข่งขันโรลเลอร์สกี ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (THAILAND ROLLERSKI CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒)
ชื่อนักเรียน : นายกฤตเมธ พละไกร
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:32   อ่าน 91 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง การแข่งขัน Roller Ski – Sprint C Final รุ่นซีเนียร์ B ๑๗ – ๑๘ หญิง การแข่งขันโรลเลอร์สกี ชิงชนะเลิศ แห่งประเทศไทย ประจำปี ๒๕๖๕ (THAILAND ROLLERSKI CHAMPIONSHIP ๒๐๒๒)
ชื่อนักเรียน : นางสาวจิราภรณ์ ภาระเวช
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:31   อ่าน 75 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 ประเภท Men’s U20 National Game – Mass Start C 10 KM การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 37 พัทลุงเกมส์ พ.ศ. 2565
ชื่อนักเรียน : นายจักรวาล เจริญสุข
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:30   อ่าน 66 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนการแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์” ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : นายสิรภัทร สุภารัตน์
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:30   อ่าน 74 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนการแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์” ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : นายนฤพล สายใจ
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:29   อ่าน 69 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เป็นตัวแทนการแข่งขันเปตอง การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 38 รอบคัดเลือกตัวแทนภาค 3 “ศรีโคตรบูรณ์เกมส์” ประจำปี 2565
ชื่อนักเรียน : นางสาวพงพัสชณัณ วงคำเกิด
โพสเมื่อ : 05 ธ.ค. 2565,09:29   อ่าน 70 ครั้ง