ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารเรื่องการป้องกันการแพร่ระบาทเชื้อไวรัโควิด 2019
โพสเมื่อ : 19 พ.ย. 63
ยินดีต้อนรับผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรคนใหม่
โพสเมื่อ : 10 พ.ย. 63
รายชื่อนักเรียนปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 30 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.4
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนผู้มีสิทธ์สอบและห้องสอบ ระดับชั้น ม.1
โพสเมื่อ : 22 มิ.ย. 63
สำหรับสมัครเรียน ชั้น ม1 และ ม4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 27 เม.ย. 63
16 ม.ค. 2563 วันครู ประจำปี 2563 โดย สมาคมครู อำเภอโพธิ์ไทร
โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 63
14 พ.ย. 2562 เปิดสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 62
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้รับรางวัลระดับประเทศ ปี 62 โรงเรียนปลอดขยะ
โพสเมื่อ : 31 ต.ค. 62
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 5
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 62
รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบระดับชาตติ จาก นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 62
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารได้จัดกิจกรรมวันไหว้ครูประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผอ.โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร รับรางวัลเชิดชูเกียรติ ระดับชาติ 17 มกราคม 62
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 62
กิจกรรมวันครูอำเภอโพธิ์ไทร
โพสเมื่อ : 16 ม.ค. 62
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 61
ประชุมสัญจรสหวิทยาเขต ๕ รับนโยบายจากท่าน ผอ.พิทยา ไชยมงคล
โพสเมื่อ : 23 พ.ย. 61
ดร.บุญธรรม กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ร่วมประชุมเตรียมงานประเพณีลอยกระทงอำเภอโพธิ์ไ
โพสเมื่อ : 20 พ.ย. 61
ยินดีต้อรับ ดร.บุญธรรม กล้าหาญ
โพสเมื่อ : 15 พ.ย. 61
กิจกรรมอ่านออก – เขียนได้
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 61
โครงงานคุณธรรมจริยธรรม มูลนิธิเปรม ติณสูลานนท์ ครั้งที่ 16 ปี 2561 ระดับภาค
โพสเมื่อ : 03 ก.ย. 61