ข่าวประชาสัมพันธ์
ปฏิทินฝ่ายวิชาการ

ปฏิทินฝ่ายวิชาการ

โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร

วันที่

กิจกรรม

3 – 4  กุมพาพันธ์  2561

สอบ O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

9 – 10  กุมภาพันธ์  2561

เข้าค่ายลุกเสือ – เนตรานารี , ผู้บำเพ็ญประโยชน์ , ยุวกาชาด

19 – 20 กุมภาพันธ์  2561

สอบวัดผล ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1  และปีที่ 2  โดยใช้ข้อสอบกลาง

24 – 27  กุมภาพันธ์  2561

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6  สอบ  Get / Pat  

26 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม  2561

สอบวัดผลปลายภาคเรียนทุกระดับชั้น

3 – 4  มีนาคม  2561

สอบ O-Net  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

6  มีนาคม  2561

ปัจฉิมนิเทศ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

25 – 28 มีนาคม  2561

รับสมัครนักเรียน 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

30  มีนาคม  561

สอบคัดเลือก 
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

4  เมษายน  2561

ประการผลสอบคัดเลือก
 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

10 – 11  พฤษภาคม  2561

รายงานตัว  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 , ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

14  พฤษภาคม  2561

เปิดภาคเรียน  ปีการศึกษา  2561

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 26 ม.ค. 2561,00:00   อ่าน 607 ครั้ง