ข่าวประชาสัมพันธ์
เรียน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล

เรียน คณะศิษย์เก่าโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะผู้มีจิตอันเป็นกุศล
       ตามที่ท่านได้ร่วมบริจาคเงินผ้าป่าเพื่อการศึกษา สมบททุนเพื่อก่อสร้าง "หอประชุม 40 ปี โพธิ์ไทรพิทยาคาร"ของโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สพม.29 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2559 ที่ผ่านมา 
โรงเรียนขอแจ้ง ยอดเงินที่ได้รับบริจาคเป็นเงิน 642,680 บาท (ยอดยังไม่คงที่ มีทยอย มาอย่างต่อเนื่อง)
       ในนามโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตอันเป็นกุศล ทุกท่านที่ได้ร่วมบริจาค ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัย จงดลบันดาล ให้ท่านผู้มีจิตศัรทธาอันเป็นอุกศลทั้งหลาย เจริญด้วยจตุรพิธทั้ง 4 ประการ อายุ วรรณะ สุขะ พละ เพียบพร้อมด้วยธนสารสมบัติ โชคภาค ร่ำรวย มั่งมีศรีสุข เจริญในหน้าที่การงาน และครอบครัวเทอญ

Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์

โพสเมื่อ : 19 ต.ค. 2559,08:39   อ่าน 497 ครั้ง