ข่าวประชาสัมพันธ์
การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อเรื่อง              การพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนด้วยวิธีการทางประวัติศาสตร์ 

                        เพื่อส่งเสริมทักษะการคิดทางประวัติศาสตร์  สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา

ชื่อผู้วิจัย             ทัศนีย์  ทองไชย

Word Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2564,15:45   อ่าน 140 ครั้ง