ข่าวประชาสัมพันธ์
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำ งามล้ำภาษาไทย รายวิชา ท33
บทคัดย่อ การพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนชุดการสอน เรื่อง เรียงร้อยถ้อยคำ งามล้ำภาษาไทย     รายวิชา ท33102 ภาษาไทยพื้นฐาน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 
ผู้รายงาน   นางเพชรอุบล  ผลพันธิน  ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร  อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต  29
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 31 ม.ค. 2564,21:50   อ่าน 58 ครั้ง