ข่าวประชาสัมพันธ์
16 ม.ค. 2563 วันครู ประจำปี 2563 โดย สมาคมครู อำเภอโพธิ์ไทร
กำหนดการวันครู
06.00น.  ทำบุญตักบาตร ณ วัดศรีบุญเรือง
08.00น.  ลงทะเบียนร่วมงาน ณ หอประชุมโรงเรียน
โพธิ์ไทรพิทยาคาร และชมนิทรรศการครูดีเด่น
08.30 น. พระสงฆ์ 9 รูปมาถึงบริเวณงาน
09.00 น. ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย  
              (นายอำเภอโพธิ์ไทร)
- พิธีการสงฆ์นำสวดมนต์ไหว้พระและ
อาราธนาศีล(นายอุทัย  บุญทา)
- ประธานสงฆ์ให้ศีล พระสงฆ์เจริญ
พระพุทธมนต์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าว 
รายงาน (นายเริงชัย  ทองทัพ)     
- ประธานในพิธีมอบโล่ เกียรติบัตรเชิด
ชูเกียรติ ตามรายการที่กำหนด
- ประธานในพิธีอ่านสารวันครู
- ประกอบพิธีรำลึกบูรพาจารย์
- กล่าว โองการอัญเชิญบูรพาจารย์
 (นายอุทัย  บุญทา)
- ครูอาวุโสนอกประจำการนำสวด           
คำฉันท์  (นายสัญญา โสภา)     
- นำเชิญชวนสงบนิ่ง 1 นาที
 (นายสำราญ  สังขวัน)
- ครูอาวุโสประจำการนำกล่าวคำ        
ปฏิญาณตน  (นายสำราญ  สังขวัน)
- พระสงฆ์สวดเจริญชัยมงคล
- ประธาน และแขกผู้มีเกียรติ ถวายจตุปัจจัย           
ไทยธรรม
- พระสงฆ์อนุโมทนา ประพรมน้ำพระพุทธมนต์       เดินทางกลับ
- มอบสิ่งของที่ระลึกให้กับผู้ประกอบพิธีบูรพาจารย์
- ประธานในพิธีกล่าวปราศรัยให้โอวาท
- หน่วยงาน พบเพื่อนครู

12.00 น.   ผู้บริหารสถานศึกษา ข้าราชการครู
                และบุคลากรทางการศึกษาแขก              
                ผู้มีเกียรติ ทุกสังกัดร่วมรับประทาน
                อาหารและกิจกรรมนันทนาการ            
                ณ โรงเรียนบ้านโพธิ์ไทร

13.00 น.    การแข่งขันกีฬา
สายที่1 เครือข่ายที่ 12 พบกับ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร       สายที่2 เครือข่ายที่ 13  พบกับเครือข่ายที่ 14

ประเภทกีฬา วอลเลย์ฯ ชาย/หญิง และฟุตบอล ชาย/หญิง
18.00 น.  กิจกรรมภาคกลางคืน          
18.30 น.  พิธีเปิดกิจกรรมนันทนาการภาคกลางคืน
หมายเหตุ  :  การแต่งกายชุดสุภาพ

โพสเมื่อ : 20 ม.ค. 2563,00:00   อ่าน 316 ครั้ง