ข่าวประชาสัมพันธ์
14 พ.ย. 2562 เปิดสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง
วันที่ 14 พฤศจิกายน พ.ศ. 2662
นายเขมราฐ ขัมภรัตน์  นายอำเภอโพธิ์ไทร ให้เกียรติเป็นประทานในพิธีเปิดป้ายสวน Zero waste เศษรฐกิจพอเพียง  โรงเรียนโพธิืไทรพิทยาคาร 
โพสเมื่อ : 18 พ.ย. 2562,10:02   อ่าน 232 ครั้ง