ข่าวประชาสัมพันธ์
วันที่ 19 มิ.ย. 62 นิเทศสัญจร สหวิทยาเขต 5
"นิเทศสัญจร" ตามโครงการนิเทศบูรณาการเพื่อ ขับเคลื่อนคุณภาพการศึกษา  สหวิทยาเขต 5
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 29 
วันที่ 19 มิ.ย. 62
โพสเมื่อ : 20 มิ.ย. 2562,11:17   อ่าน 392 ครั้ง