ข่าวประชาสัมพันธ์
รับมอบเกียรติบัตร ผลการทดสอบระดับชาตติ จาก นายพิทยา ไชยมงคล ผอ.สพม.29
รับมอบเกียรติบัตร จาก ผอ.สพม.29 นายพิทยา ไชยมงคล
โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร ได้จัดการเรียนรู้ ด้วยความมุ่งมั่น ตั้งใจ ทุ่มเท เสียสละ  ส่งผลให้ผลทดสอบระดับชาติขั้นพื้นฐาน ( O-Net ) ปีการศึกษา 2561 ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 สูงเป็นอันดับที่ 1 และ  ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 สูงเป็นอันดับ 3 ของโรงเรียนขนาดกลาง  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 29 กระทรวงศิกษาธิการ
โพสเมื่อ : 12 มิ.ย. 2562,00:00   อ่าน 354 ครั้ง