ข่าวประชาสัมพันธ์
การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย
วันที่ 29 พ.ย. 2561 นายบุญธรรม  กล้าหาญ ผู้อำนวยการโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคารและคณะกรรมการประเมิน "การประเมินเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มครูผู้ช่วย" ผู้รับการประเมิน คือ นางสาวสุพัตรา สุดหล้า, ว่าที่ ร.ต.ญาดา  ปลายเนตร และนางสาวพรทิพา  ฉัตรานุภาพ
โพสเมื่อ : 18 ธ.ค. 2561,10:49   อ่าน 493 ครั้ง