ข่าวประชาสัมพันธ์
เผยแพร่ผลงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับรายวิชา ชีววิทยา 6 (ว30246) เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สพม.อบอจ
บทคัดย่อ
หัวข้อรายงาน การพัฒนาเอกสารประกอบการสอนบูรณาการแหล่งเรียนรู้ในท้องถิ่น สำหรับรายวิชา
ชีววิทยา 6 (ว30246) เรื่อง ความหลากหลายทางชีวภาพ ของนักเรียน
ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
มัธยมศึกษาอุบลราชธานี อำนาจเจริญ
ผู้รายงาน นางทิพวรรณ สมตัว
ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร จังหวัดอุบลราชธานี
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา อุบลราชธานี อำนาจเจริญ
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์
โพสเมื่อ : 24 ส.ค. 2565,10:15   อ่าน 433 ครั้ง