พืชศึกษา
จันทน์ผา
รหัสพรรณไม้ : 7-34340-001-061/3
ชื่อพื้นเมือง : จันทน์ผา (ภาคเหนือ), แบงฝน (เย้า-เชียงใหม่), จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี), ลักกะจันทน์ มะพร้าวนกกก (ภาคกลาง)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Dracaena cochinchinensis (Lour.) S. C. Chen
ชื่อวงศ์ : ASPARAGACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้พุ่ม
ลักษณะเด่นของพืช : ใบแตกออกบริเวณยอด สีเขียวเข้ม  รูปหอก เรียวและยาว ปลายใบแหลม 
บริเวณที่พบ : พื้นที่ศึกษา 2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1
กล้วยพัด
รหัสพรรณไม้ : 7-34340-001-063/4
ชื่อพื้นเมือง : กล้วยพัด (ทั่วไป), กล้วยฝรั่ง กล้วยลังกา(กทม.), กล้วยศาสนา (กทม. เชียงใหม่)
ชื่อวิทยาศาสตร์ : Raveala madagascariesis J.F.Gmel.
ชื่อวงศ์ : STRELITZIACEAE
ลักษณะวิสัย : ไม้ต้น
ลักษณะเด่นของพืช : ไม้ยืนต้น ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ
บริเวณที่พบ : พื้นที่ศึกษา2 บริเวณหน้าอาคารเรียน 1, บริเวณหน้าอาคารเรียน 2