รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : อุไรรัตน์ กันหา ( สาว)
ปีที่จบ : 2548   รุ่น : 14
อีเมล์ : Urirut2530@hotmail.co.th
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : อ.ประเสริฐทรัพย์รุ่งเรือง
ตำแหน่ง : ผู้จัดการทั่วไป
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 13/10ม.4ต.แพรกษาอ.เมืองจ.สมุทรปราการ

วันที่บันทึกข้อมูล : 24 ธ.ค. 2558,10:52 น.   หมายเลขไอพี : 171.7.20.244


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล