หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

Adobe Acrobat Document จรรยาบรรณวิชาชีพ   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 105.77 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 557.48 KB
Adobe Acrobat Document หลักเกณฑ์การประเมินผล   ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.36 MB