ข้อมูลติดต่อ

ที่อยู่
5 หมู่ 15 ถนนห้วยยาง - สองคอน   ตำบลโพธิ์ไทร  อำเภอโพธิ์ไทร อุบลราชธานี 34340
เบอร์โทรโรงเรียนโพธิ์ไทรพิทยาคาร
045-210311


เพจโรงเรียน
www.facebook.com/phosaipit.school