ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นายจักรีวุฒิ สมอหมอบ
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,16:42  อ่าน 178 ครั้ง
ชื่อผลงาน : เข้าอบรมการจัดการเรียนรู้โดยวิธีการ Active Learning
รายละเอียดผลงาน
วันเสาร์ที่ 9 ธันวาคม 2560 ณ ห้องประชุมเบญจานุสรณ์ โรงเรียนเบ็ญจมะมหาราช อ.เมือง จ.อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 25 ก.พ. 2561,16:42   อ่าน 178 ครั้ง