ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางรัชฎาภรณ์ ไชยพันโท
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,13:41  อ่าน 169 ครั้ง
ชื่อผลงาน : 2550 คศ.2
รายละเอียดผลงาน
คำสั่ง สพท อบ.2 ที่ 363/2550 2  ลงวันที่  29  สิหาคม  2550 เรื่ิอง ให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีวิทยฐานะชำนาญการ
ครูโรงเรียนบ้านพะไล  อ.โพธิ์ไทร   จ.อุบลราชธานี
โพสเมื่อ : 15 ก.พ. 2561,13:41   อ่าน 169 ครั้ง