ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,12:37  อ่าน 546 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 กลุ่มวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน
เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันร้อยมาลัยดอกไม้สด ระดับชั้น ม.1-ม.3
ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม พ.ศ 2558
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,12:37   อ่าน 546 ครั้ง