ผลงานครู
เจ้าของผลงาน
ชื่ออาจารย์ : นางลัดดาวัลย์ ปามุทา
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,12:24  อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลชนะเลิศ กลุ่มงานวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี
รายละเอียดผลงาน
เป็นครูผู้ควบคุมและฝึกซ้อมนักเรียนในการแข่งขันประดิษฐืพานบายศรี ระดับชั้น ม.๔-ม.๖
ในงานสัปดาห์หนังสือและการเรียนรู้อุบลราชธานี ครั้งที่ 7
ระหว่างวันที่ 8-16 สิงหาคม พ.ศ 2558
โพสเมื่อ : 25 ก.ย. 2558,12:24   อ่าน 473 ครั้ง