กลุ่มบริหารงานงบประมาณ
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ ม ปลาย (อ่าน 1285) 11 ก.ย. 62
เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา (อ่าน 1325) 30 ส.ค. 62
ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการ (อ่าน 1288) 30 ส.ค. 62
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 2562 (อ่าน 1554) 02 ส.ค. 62
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 2561 (อ่าน 1302) 02 ส.ค. 62
ประกาศใช้แผนปฏิบัติการประจำปี 2560 (อ่าน 1341) 02 ส.ค. 62
แผนปฏิบัติการ 2562 (อ่าน 1543) 04 มี.ค. 62
รายละเอียดงบประมาณแผนงาน (อ่าน 1545) 04 มี.ค. 62
คำสั่งคณะกรรมการจัดทำแผนปฏิบัติการ พพ 2562 (อ่าน 2600) 04 มี.ค. 62
กลยุทธ์-ประเด็นกลยุทธ์-ตัวชี้วัด-2560-2563 (อ่าน 1276) 11 ม.ค. 61
โครงสร้างบริหาร งานงบประมาณ (อ่าน 1274) 11 ม.ค. 61